Dịch vụ

KHUYẾN MÃI

KHUYẾN MÃI TỪ HP

.

Hỗ trợ khách hàng

KD _Linh kiện sỉ
0905.955.269
KD_ Dự Án
0908.167.746
KD_ P. Game
0913.720.680
KD_ LAPTOP
0919.2626.43
KD_CAMERA
097.606.5151
Bảo Hành
0916.28.0044
Kế Toán
028.22373812-0917.380044
Máy Hủy Giấy

EBA 7050-C2

890.000.000 VND

 • EBA 7050-C2
 • 890.000.000 VND
 • EBA 7050-C2
 • Tính năng nổi bật

 • MÁY HỦY EBA 7050-C2 ( MÁY CÔNG NGHIỆP)
  HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…
  - Miệng cắt: 500mm
  - Loại cắt: vụn
  - Kích cỡ cắt: 8 x 40mm
  - Số tờ cắt: 500 - 600 tờ ( A4, 70 gm) 
  - Thùng đựng giấy: 300 lít
  - Kích thước máy:  1160 x 690 x 1900mm
  - Trọng lượng: 1,130Kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 07 Năm.

 • Chi tiết

EBA 5146C

390.000.000 VND

 • EBA 5146C
 • 390.000.000 VND
 • EBA 5146C
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 310mm
  - Loại cắt: Vụn
  - Kích cỡ cắt: 2 x 15mm /4 x 40mm
  - Số tờ cắt: 65 - 70 tờ ( A4, 70 gm) 
  - Tốc độ cắt: 3,0m / phút
  - Hủy liên tục từ 60  -180 phút
  - Thùng đựng giấy: 230Lít 
  - Kích thước máy: 740 x 765 x 1700mm
  - Trọng lượng: 256kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

EBA 5141C

92.000.000 VND

 • EBA 5141C
 • 92.000.000 VND
 • EBA 5141C
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 310mm
  - Loại cắt: Vụn
  - Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
  - Số tờ cắt: 40-45 tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 3,0m / phút
  - Hủy liên tục từ 60  -120 phút
  - Thùng đựng giấy: 165Lít 
  - Kích thước máy: 590 x 640 x 1,010mm
  - Trọng lượng: 115kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

EBA 2331C

34.000.000 VND

 • EBA 2331C
 • 34.000.000 VND
 • EBA 2331C
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 310mm
  - Loại cắt: Vụn
  - Kích cỡ cắt: 2 x 15mm / 4 x 40mm
  - Số tờ cắt: 15-17 / 25-27 tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 3,0m / phút
  - Hủy liên tục từ 20 - 30 phút (300 tờ)
  - Thùng đựng giấy: 80Lít 
  - Kích thước máy: 520 x 385 x 895mm
  - Trọng lượng: 79kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

EBA 2331S

31.000.000 VND

 • EBA 2331S
 • 31.000.000 VND
 • EBA 2331S
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 310mm
  - Loại cắt: Vụn
  - Kích cỡ cắt: 4mm
  - Số tờ cắt: 32-35 tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 3,0m / phút
  - Hủy liên tục từ 20 - 30 phút (300 tờ)
  - Thùng đựng giấy: 80Lít 
  - Kích thước máy: 520 x 385 x 895mm
  - Trọng lượng: 79kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

EBA 2127C

24.000.000 VND

 • EBA 2127C
 • 24.000.000 VND
 • EBA 2127C
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 260mm
  - Loại cắt: Vụn
  - Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
  - Số tờ cắt: 16-18tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 3,0m / phút
  - Thùng đựng giấy: 75Lít
  - Kích thước máy: 500 x 377 x 870mm
  - Trọng lượng: 30kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

EBA 2127S

20.000.000 VND

 • EBA 2127S
 • 20.000.000 VND
 • EBA 2127S
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 260mm
  - Loại cắt: Sợi
  - Kích cỡ cắt: 4mm
  - Số tờ cắt: 21-23tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 2,6m / phút
  - Thùng đựng giấy: 75Lít
  - Kích thước máy: 500 x 377 x 870mm
  - Trọng lượng: 30kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

EBA 1125S

10.000.000 VND

 • EBA 1125S
 • 10.000.000 VND
 • EBA 1125S
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 220mm
  - Loại cắt: Sợi
  - Kích cỡ cắt: 4mm
  - Số tờ cắt: 11-13tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 2,6m / phút
  - Thùng đựng giấy: 20Lít
  - Kích thước máy: 537 x 345 x 220mm
  - Trọng lượng: 13kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

EBA 1126S

Liên hệ 097 606 5151

 • EBA 1126S
 • Liên hệ 097 606 5151
 • EBA 1126S
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, …..
  - Miệng cắt: 220mm
  - Loại cắt: Sợi
  - Kích cỡ cắt: 4mm
  - Số tờ cắt: 11-13tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 2,6m / phút
  - Thùng đựng giấy: 20Lít
  - Kích thước máy: 345 x 213 x 428mm
  - Trọng lượng: 7,5kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

EBA 1120S

4.800.000 VND

 • EBA 1120S
 • 4.800.000 VND
 • EBA 1120S
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, …..
  - Miệng cắt: 220mm
  - Loại cắt: Sợi
  - Kích cỡ cắt: 4mm
  - Số tờ cắt: 11-13tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 2,6m / phút
  - Thùng đựng giấy: 20Lít
  - Kích thước máy: 345 x 215 x 452mm
  - Trọng lượng: 6kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

BINGO 168-CD2

21.500.000 VND

 • BINGO 168-CD2
 • 21.500.000 VND
 • BINGO 168-CD2
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 310mm  
  - Loại cắt: Vụn    
  - Kích cỡ cắt: 4 x 33mm  
  - Số tờ cắt: 32-35 tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 3,0m / phút  
  - Hủy liên tục từ 20 - 30 phút (300 tờ)
  - Thùng đựng giấy: 80Lít   
  - Kích thước máy: 520 x 385 x 895mm      
  - Trọng lượng: 79kg  
  - Xuất xứ: Đức    
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

BINGO 168-CD1

19.500.000 VND

 • BINGO 168-CD1
 • 19.500.000 VND
 • BINGO 168-CD1
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 270mm
  - Loại cắt: Vụn
  - Kích cỡ cắt: 4 x 40mm
  - Số tờ cắt: 25-27 tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 3,0m / phút
  - Hủy liên tục từ 20 - 25 phút (300 tờ)
  - Thùng đựng giấy: 63Lít 
  - Kích thước máy: 460 x 335 x 795mm 
  - Trọng lượng: 54kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

BINGO ELEGANT

6.400.000 VND

 • BINGO ELEGANT
 • 6.400.000 VND
 • BINGO ELEGANT
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 240mm
  - Loại cắt: Vụn
  - Kích cỡ cắt: 3 x 23mm
  - Số tờ cắt: 15-17 tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 2,6m / phút
  - Thùng đựng giấy: 27Lít / 5Lit CD
  - Kích thước máy: 400 x 310 x 650mm
  - Trọng lượng: 20,3kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

BINGO - C46CDT

5.700.000 VND

 • BINGO - C46CDT
 • 5.700.000 VND
 • BINGO - C46CDT
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 230mm
  - Loại cắt: Vụn
  - Kích cỡ cắt: 2 x 10mm
  - Số tờ cắt: 08-10 tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 2,5m / phút
  - Thùng đựng giấy: 23Lít (3L/CD)
  - Kích thước máy: 365 x 265 x 559mm
  - Trọng lượng: 15kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

BINGO - C45CD

5.000.000 VND

 • BINGO - C45CD
 • 5.000.000 VND
 • BINGO - C45CD
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 230mm  
  - Loại cắt: Vụn    
  - Kích cỡ cắt: 2 x 10mm  
  - Số tờ cắt: 08-10 tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 2,5m / phút  
  - Thùng đựng giấy: 23Lít (3L/CD)
  - Kích thước máy: 365 x 265 x 559mm
  - Trọng lượng: 15kg  
  - Xuất xứ: Đức    
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết

BINGO - C40CD

3.700.000 VND

 • BINGO - C40CD
 • 3.700.000 VND
 • BINGO - C40CD
 • Tính năng nổi bật

 • - Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..
  - Miệng cắt: 230mm
  - Loại cắt: Vụn
  - Kích cỡ cắt: 3 x 40mm
  - Số tờ cắt: 10-12 tờ ( A4, 70 gm)
  - Tốc độ cắt: 2,5m / phút
  - Thùng đựng giấy: 22Lít (3L/CD)
  - Kích thước máy: 365 x 265 x 555mm
  - Trọng lượng: 13kg
  - Xuất xứ: Đức
  - Dao cắt bằng thép siệu bền, bảo hành 10 Năm

 • Chi tiết